Maasen EHBO verzorgt ook BHV basiscursussen en BHV herhalingscursussen voor uw bedrijf. Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en…