Nu ook bij Maasen EHBO, de cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHBDD). Inhoud cursus De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van: Kennis over middelen Signaleren, reageren en triageren Invloed sociale omgeving…

Maasen EHBO verzorgt ook BHV basiscursussen en BHV herhalingscursussen voor uw bedrijf. Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en…