Bij EHBO / BHV lessen en trainingen vindt veel fysiek contact plaats. Hierdoor sluiten wij ons aan bij het advies van het kabinet om sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf.

Wij hebben besloten om alle geplande activiteiten en geplande opleidingen (waaronder de reanimatiecursussen) te verplaatsen naar later tijdstip dit jaar.

Maasen opleiding & training heeft haar beleid aangescherpt wat betreft de EHBO en BHV opleidingen / trainingen in relatie tot het Coronavirus.