BASISOPLEIDING BHV

DOEL

Na de opleiding is de cursist in staat als bedrijfshulpverlener op te treden op het gebied van Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming.

De bedrijfshulpverlener kan de algemene hulpverleningsregels toepassen en is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt.

INHOUD

De cursus bestaat uit de volgende modules:

Eerste Hulp:

1. Niet spoedeisende Eerste Hulp (NEH)

2. Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

Brandbestrijding & Ontruiming:

3. Brandbestrijding

4. Ontruiming

GROEPSGROOTTE

Het maximale aantal cursisten per groep is 12 deelnemers

DUUR VAN DE CURSUS

De totale cursus beslaat 4 dagdelen.

Er worden 2 dagdelen besteed per module.

CURSUSDATA

De cursusdata worden in overleg met Maasen EHBO vastgesteld.

De BHV cursus vindt plaats tussen 08.30 tot 16.30 uur.

Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen er uiteraard ook andere tijden gehanteerd worden.

CURSUS LOCATIES

In nader overleg.

Wij kunnen de opleiding ook op uw bedrijf verzorgen

EXAMEN

Beide modules worden met een examen afgesloten conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Beide examens bestaan uit een schriftelijk deel (30 meerkeuze vragen).

Wanneer zowel het schriftelijk deel als de verrichtingen voldoende zijn heeft de kandidaat recht op een certificaat.

DIPLOMA

Het diploma ontvangt die kandidaat die in het bezit is van:

het certificaat Eerste Hulp en het certificaat Brandbestrijding & Ontruiming of

één van de bovengenoemde certificaten en een vrijstelling voor het andere onderdeel of

een vrijstelling voor zowel Eerste Hulp als Brandbestrijding & Ontruiming.

VRIJSTELLINGEN

Voor zowel het examen Eerste Hulp als het examen Brandbestrijding & Ontruiming kan Maasen EHBO op grond van de genoemde criteria een vrijstelling verlenen.