BHV Herhaling

DOEL

De cursist oefent praktische vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming. Ervaringen uit de praktijk worden indien van toepassing nader uitgewerkt.

INHOUD

De cursus heeft betrekking op de modules Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en be­vat een viertal hoofdonderwerpen:

1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het verplaatsen van gewonden.

2. Verbindingen en communicatie met externe hulpverleningsdiensten.

3. Brand en brandbestrijding met verschillende kleine blusmiddelen.

4. Alarmering en ontruiming.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 12 personen.

DUUR VAN DE CURSUS

De totale cursus beslaat 2 dagdelen.

De 2 modules duren beide 1 dagdeel.

CURSUSDATA

De cursusdata worden in overleg met Maasen EHBO vastgesteld.

De BHV herhalingscursus vindt plaats van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen er ook andere tijden gehanteerd worden.

LOCATIES

In overleg met de opdrachtgever.

Wij kunnen de opleidingen ook op uw bedrijf verzorgen.

CERTIFICAAT

Indien de cursist aantoont de verrichtingen met betrekking tot Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming voldoende vaardig te kunnen uitvoeren, ontvangt hij/zij een certificaat.

VRIJSTELLINGEN

Voor zowel het Eerste Hulp gedeelte als het gedeelte van Brandbestrijding & Ontruiming kan Maasen EHBO op grond van de genoemde criteria een Vrijstelling verlenen.